Intensjonsavtale med kommunen

Intensjonsavtalen reforhandles hvert år