Spørsmål og Svar

Velforeningen får ofte de samme spørsmålene. Vi er opptatt av å gi alle våre medlemmer samme svar, så her er de vanligste spørsmålene listet. Økonomisaker er belyst i fanen kontingent.

  • Jeg er misfornøyd med snøbrøyting og strøing. Hvem ringer jeg?

Velforeningen har ikke noen vakttelefon og svarer kun på e-post når vi har anledning til dette. Nes kommune har en vakttelefon det har IKKE Velforeningen. Les under fliken for mere info. infrastruktur

  • Jeg ønsker å ta ned trær kan dere komme å se på det?

Velforeningen vurderer KUN skriftlige søknader. Trefellingssaker tar mye tid og disse vurderes av hele styret så vi må få tid til å diksutere hver enkelt sak i fellesskap og med hele situasjonen belyst fra den som søker. Se denne link.

  • Jeg bor ved siden av et fellesareale (lekeplass eller tilsvarende). Hvilke åpningtider har dette?

Alle fellesarealer er åpne for alle. Norsk lov gjelder på fellesarealene og Velforeningen har ingen bestemmelser utenom dette bortsett fra at den lille kunstgressbanen for mindre barn oppe i feltet stenger vi 19.30.

  • Er det møteplikt på Velforeningens dugnader?

Det er ikke møteplikt. Dugnaden er helt frivillig

  • Hva med støy på søndager? Gressklipping å støyende bygging etc?

På Neskollen gjelder Norsk lov. Loven som omhandler søndager og helligdager finner du her. LINK.
Dersom det ikke hjelper å si fra på en hyggelig måte så er dette en sak for politiet. Er det ifm bygging av hus så kan også plan og bygg etaten i kommunen informeres. Stor støy på søndager og helligdager kan føre til påkrevd byggestopp. Lørdager er lik vanlig hverdag mht støy. Det er imidlertid alltid fornuftig å ta hensyn til sine naboer.

  • Støtter Velforeningen etablering av postkasse stativer og søppelskur?

Nei. Egen post kasse og tilhørende stativ er privat eller delt med naboer eller sameiet. Det samme gjelder søppelskur. Noen står på kommunal grunn å noen på Velforeningens grunn. Etablering må alltid klareres med grunneier. Grunneier av grøft og fellesarealer er kommunen eller Velforeningen. Bor du i et sameie så kontakt styret i ditt sameie.

  • Kan jeg låne Velforeningens ryddesager?

Nei grunnet stort slitasje, skader og svinn ved utlån så lånes ikke hageredskap, trillebord og sager bort.
Plenrulle, henger og partytelt lånes bort. Les mer om partytelt i fanen om arrangementskomiteen.

 

  • Hva gjør Velforeningen med snegler?

Styret er ytterst ansvarlig på fellesarealene men har selvsagt ingen rett å komme med tiltak på privat grunn. Dette gjelder både i private hager og i sameiene. På fellesarelene utføres følgende:
• Velforeningen klipper store deler av feltet der det er opparbeidet gress. Vi bruker bioklipper slik at ikke store mengder gress blir liggende igjen.
• Velforeningen kjører vekk alt kratt som vi tar med på dugnader og som blir fjernet i vår regi.
• Velforeningen oppfordret våre medlemmer til å IKKE lagre kompost eller hageavfall på fellesområdene. Dette følger vi opp så tett vi klarer.

Velforeningen har besluttet å ikke bruke kjemiske eller biologiske sneglebekjempnings midler på fellesarealene. Primært grunnet at dette er svært kostbart på store arealer. Vårt budsjetter er ikke dimensjonert for det.
Velforeningen gir ikke økonomisk støtte til sneglebekjempelse. Hverken biologisk, kjemisk eller mekanisk bekjempelse. Det gjør heller ikke Nes kommune. Tiltakene som anbefales av vår kommunegartner/ Nes kommune er samlet på Nes kommune sine nettsider.

Staten har laget informasjon om Brunsnegler. Dette finnes på nett under navnet NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi. For Løvetann og tilsvarende gjelder det samme – det er en privatsak.